Науковий журнал «Системні дослідження в енергетиці» засновано Національною академією наук України (www.nas.gov.ua) та Інститутом загальної енергетики НАН України (www.ienergy.kyiv.ua) у 2022 році на базі наукового збірника «Проблеми загальної енергетики», який видавався Інститутом загальної енергетики НАН України з 1999 року по червень 2022 року.
На сторінках журналу безкоштовно публікуються науково-аналітичні та науково-дослідні статті українських та іноземних фахівців за результатами виконаних досліджень, безпосередньо спрямованих на вирішення фундаментальних проблем і розв'язання прикладних задач розвитку та функціонування паливно-енергетичного комплексу України та інших країн світу за такими рубриками:
  • Технології енергетики, енергетичні системи і комплекси 

  • Моделювання, оптимізація та прогнозування в енергетиці 

  • Інформаційно-вимірювальні технології, моніторинг та діагностика в енергетиці 

  • Екологічні, економічні та правові дослідження в енергетиці, енергетичний менеджмент

Редакційна колегія журналу «Системні дослідження в енергетиці» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.

Науковий журнал виходить 4 рази на рік.

Статті друкуються українською та англійською мовами.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 3623 від 12.01.1999

ISSN 2786-7102 (Online)
ISSN 2786-7633 (Print)


УДК 620.9, 621, 536

Науковий журнал реферується у реферативному журналі «Джерело» (Україна, Київ).

Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського, включено у загальнодержавну реферативну базу даних «Україніка наукова».

Науковий журнал «Системні дослідження в енергетиці» індексується Google Scholar.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних спеціальностей до категорії “Б” згідно з Наказом МОН № 491 від 27.04.2023 р.

Науковим публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI.

Індекс DOI журналу https://doi.org/10.15407/srenergy

3 питань публікації статей просимо звертатися до редколегії видання за адресою:

172, вул. Антоновича, м. Київ, 03150 тел. +(38044) 294-67-39

(відповідальний секретар Соколовська Н.І.);

тел.   +(38044) 294-67-01

факс. +(38044) 294-67-02

(канцелярія Інституту) E-mail: info@ienergy.kyiv.ua

Перейти на сайт наукового журналу

©2024 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search

  • Головна
  • Про інститут
  • Структура
  • Новини
  • Видавнича діяльність
  • Підготовка кадрів