Науково-експертна діяльність

Інститут протягом багатьох років на постійній основі виконує наукові роботи зі створення та удосконалення методів і засобів для дослідження перспектив розвитку галузей енергокомплексу України. З використанням цих інструментів в Інституті були виконані розробки за дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших органів центральної влади. 

Найбільш важливими розробками були проекти Комплексної державної програми енергозбереження України, схваленої Постановою Кабінету Міністрів України № 142 від 14.02.1997 р., та Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів № 145 від 15.03.2006 року. При розробленні цих документів Інститут загальної енергетики НАН України виконав функції головного розробника. 

У 2011 році Інститут виконав дослідження і розробки з коригування Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. 

У 2014 році науковці Інституту приймали участь у виконанні науково-дослідної роботи «Розробка проекту Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», головним розробником якого був Національний інститут стратегічних досліджень. 

У 2017 році Інститут виконав дослідження та розробив концептуальні підходи до розвитку енергетики України на період до 2040 року.

Протягом багатьох років Інститут систематизовано виконує дослідження, присвячені створенню методологічних і теоретичних основ, методів та засобів для урахування екологічних факторів при дослідженні функціонування й розвитку об’єктів і систем енергетики. 

Фахівці Інституту брали участь у розробленні «Національного повідомлення України з питань зміни клімату (перше)», на замовлення Мінприроди України Інститутом був розроблений Кадастр викидів газів, які викликають парниковий ефект, в енергетичному секторі в Україні у період 1991–1998 років.

З 2001 року Інститут є провідною науковою організацією з проблем імплементації в Україні положень Рамкової конвенції про зміни клімату, Кіотського протоколу та Паризької кліматичної угоди до неї, приймає активну участь в експертно-аналітичному супроводі багатьох документів, щорічно виконує експертну оцінку Національних кадастрів викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні. 

Колектив Інституту багато років працює над розробленням методів прогнозування енергоспоживання та потенціалів енергозбереження на різних ієрархічних рівнях економіки. 

Однією із сторін практичної діяльності Інституту є систематичне розроблення та підготовка для державних органів влади науково-обґрунтованих рекомендацій та пропозицій з питань структурної політики розвитку енергетики, нормативно-правових проблем її функціонування та розвитку, підвищення ефективності використання енергії та паливно-енергетичних ресурсів.

Науковці Інституту як експерти забезпечують надання ґрунтовної наукової експертизи, постійно працюючи у складі секції «Електроенергетика» Науково-технічної ради Міністерства енергетики України, Громадської ради при Міненерго України, спеціалізованої секції «Енергетика» Комітету з Державних премій України у галузі науки і техніки, експертної комісії Міненерго України з виконання галузевої експертизи наукових установ електроенергетичної галузі, атомно-промислового комплексу та нафтогазової промисловості, експертної ради з ринку природного газу, експертної групи Міжвідомчої комісії з організації виконання угод про розподіл продукції Міненерго України, Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Міжвідомчої робочої групи з питань імплементації Директиви 2003/87/ЄС від 13.10.2003 р. щодо заснування схеми для зменшення викидів в атмосферу парникових газів, Робочої групи з питань енергоефективності та енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства, Громадської ради при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України, експертної групи з питань теплоенергетики Громадської ради при Міністерстві розвитку громад та територій України, секретаріату технічного комітету зі стандартизації ТК 48 «Енергозбереження», який працює на базі Інституту, Постійної ради Національного електротехнічного комітету України з планування, стратегічного розвитку та інновацій.

©2024 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search

  • Головна
  • Про інститут
  • Структура
  • Новини
  • Видавнича діяльність
  • Підготовка кадрів