Звіти у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Наукові роботи, завершені в 2022 році

» НР «Розвиток математичних та програмно-інформаційних засобів для прогнозування перспективної структури ядерної енергетики в умовах зростання екологічних вимог та ролі відновлюваних джерел енергії». Шифр «Перспектива-2». Науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В. Завантажити файл

 

» НР «Прогнозування структури та обсягів енергозабезпечення країни в умовах зростання частки відновлюваних джерел енергії в її енергетичному балансі». Шифр «Енергозабезпечення-2». Науковий керівник канд. техн. наук Каплін М.І.  Завантажити файл

 

» НР «Визначення перспективних технологій відновлюваних джерел енергії та економічно доцільних обсягів їх впровадження в енергосистемах України». Шифр «ВДЕ». Науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В. Завантажити файл

 

» НР «Визначення напрямів і обсягів застосування теплонасосних станцій в системах централізованого теплопостачання з використанням місцевих джерел низькопотенційної теплоти». Шифр «Теплота». Науковий керівник канд. техн. наук Дерій В.О. Завантажити файл

 

» НР «Розвиток математичних моделей та засобів інформатики визначення перспективної структури та обсягів розвитку традиційної і відновлюваної електроенергетики за умов її декарбонізації та впровадження принципів кліматичної нейтральності в Україні». Шифр «Енергоперехід». Науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.  Завантажити файл

НАУКОВІ РОБОТИ, ЗАВЕРШЕНІ В 2021 РОЦІ

НР «Створення та розвиток математичних засобів прогнозування і оптимізації енергетичних об’єднань на основі ефективних технологій перетворення та використання енергії». Шифр «Прогнозування». Науковий керівник академік НАН України Кулик М.М.

       » Том 1. «Дослідження напрямів та оптимізація обсягів розповсюдження ефективних технологій перетворення та використання енергії в атомній та відновлюваній енергетиці в умовах конкуренції та міждержавних угод і вимог»   Завантажити файл

       »  Том 2. «Прогнозування розвитку систем теплопостачання в умовах конкуренції та з урахуванням можливості надання ними допоміжних (системних) послуг для ОЕС України»  Завантажити файл

       » Том 3. «Створення та розвиток математичних засобів прогнозування і оптимізації процесів розповсюдження ефективних технологій перетворення та використання енергії в паливних галузях енергокомплексу України» Завантажити файл

 

» НР «Розвиток методології взаємодії електроенергетичної та теплофікаційних систем в процесах ущільнення добових графіків електричних навантажень з використанням комплексів електричних теплогенераторів». Шифр «Взаємодія-2». Науковий керівник академік НАН України Кулик М.М. Завантажити файл

 

» НР «Удосконалення математичних моделей та програмно-інформаційних засобів для прогнозування розвитку об’єднаних енергосистем з використанням відновлюваних джерел енергії в сукупності з акумулюючими засобами». Шифр: Енергосистеми. Науковий керівник канд. техн. наук Нечаєва Т.П. Завантажити файл

 

» НР «Розвиток комплексного методу довгострокового прогнозування енергоспоживання з урахуванням специфіки енерговикористання сектору загального державного управління, некомерційних організацій та домогосподарств». Шифр «Попит-2». Науковий керівник канд. техн. наук Маляренко О.Є. Завантажити файл

 

» НР «Прогнозування рівнів технологічного розвитку вугільної промисловості України за умов гарантування енергетичної безпеки при врахуванні можливостей відновлюваних джерел енергії та структури видів вугільної продукції». Шифр «Вугілля-2». Науковий керівник канд. техн. наук Макаров В.М. Завантажити файл

 

» НР «Дослідження пріоритетних напрямів скорочення викидів парникових газів у галузях паливно-енергетичного комплексу». Шифр «Декарбонізація». Науковий керівник канд. техн. наук Лещенко І.Ч. Завантажити файл

 

» НР «Розвиток методу повної енергоємності для визначення ефективності багатопродуктових енергоємних виробництв». Шифр «Енергоефективність». Науковий керівник канд. техн. наук Маляренко О.Є.  Завантажити файл

 

» НР «Удосконалення математичних моделей та розвиток засобів інформатики для визначення структури та обсягів розвитку традиційної і відновлюваної енергетики при виконанні міжнародних екологічних угод та безпекових обмежень». Шифр «Генерація». Науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.  Завантажити файл

 

» НР «Розроблення способів, моделей та засобів стабілізації режимів Об’єднаної енергосистеми України з великими потужностями вітрових і сонячних електростанцій у її структурі». Науковий керівник академік НАН України Кулик М.М.  Завантажити файл

 

» НР «Визначення напрямів розвитку структури генеруючих потужностей ОЕС України за умов спільної роботи традиційних та відновлюваних джерел енергії і посилення екологічних вимог». Науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В. Завантажити файл

©2024 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search

  • Головна
  • Про інститут
  • Структура
  • Новини
  • Видавнича діяльність
  • Підготовка кадрів