Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Інституту загальної енергетики НАН України є громадським органом, що представляє інтереси аспірантів, інженерів, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та наукових співробітників Інституту віком до 35 років включно, а також докторантів та докторів наук до 40 років включно при вирішенні професійних і соціальних проблем та бере активну участь у науково-організаційній, громадській і культурній діяльності Інституту, сприяючи його подальшому розвитку.

Рада здійснює свою діяльність з метою підвищення ефективності науково-дослідних робіт Інституту, створення сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності молодих кадрів.

Рада формується з молодих вчених і спеціалістів Інституту і складається із голови Ради та членів Ради.

 

Голова Ради молодих вчених
старший науковий співробітник відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики канд. техн. наук, ст. досл. ЗАПОРОЖЕЦЬ Артур Олександрович

Заступник голови Ради молодих вчених
старший науковий співробітник відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики канд. техн. наук ХАЙДУРОВ Владислав Володимирович

Секретар Ради молодих вчених старший
науковий співробітник відділу оптимізації розвитку паливних баз канд. техн. наук БІЛАН Тетяна Романівна


Члени ради

БУРАТИНСЬКИЙ Ігор Михайлович, д-р філософії, науковий співробітник відділу прогнозування розвитку електроенергетичного комплексу
ГОРСЬКИЙ Віталій, д-р філософії науковий співробітник відділу ефективності енерговикористання та оптимізації енергоспоживання
НАЗАРЕНКО Андрій Олегович, канд. техн. наук, старший науковий співробітник моніторингу і діагностики об’єктів енергетики
РОМАНЕНКО Владислав Володимирович, молодший науковий співробітник відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики
СВЕРДЛОВА Анастасія Дмитрівна, д-р філ., молодший науковий співробітник відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики
ТОЛСТОВ Дмитро Вадимович, аспірант

  pdf Положення про Раду молодих вчених (3.19 MB)

МОЛОДІ ВЧЕНІ ІНСТИТУТУ ЗАГАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

(станом на 01.01.2024)

Науково-керівний персонал

ЗАПОРОЖЕЦЬ Артур Олександрович – заступник директора з науково-організаційної роботи,  д-р техн. наук, ст. дослідник, голова Ради молодих вчених

Старші наукові співробітники

БІЛАН Тетяна Романівна – канд.техн. наук, старший дослідник

БІЛОУС Інна Юріївна – канд.техн. наук

ХАЙДУРОВ Владислав Володимирович – канд.техн. наук, старший дослідник

ЧУНІХІН Костянтин Вадимович – канд.техн. наук

ТКАЧЕНКО  Олександр Олегович – канд.техн. наук

Наукові співробітники

СВЕРДЛОВА Анастасія Дмитрівна –д-р філософії

БУРАТИНСЬКИЙ Ігор Михайлович – д-р філософії

ГОРСЬКИЙ  Віталій Вікторович – д-р філософії

Молодші наукові співробітники

КРИМСЬКА Анна Олександрівна – канд. техн.наук

Аспіранти

РОМАНЕНКО  Владислав Володимирович

РЯБІКОВ Артем Олександрович

МАЛЬКО Володимир Петрович

ПЕТРУШЕНКО Сергій Миколайович

ВЕРПЕТА Владислав Олександрович

ЄВСТАФ’ЄВ Денис Олегович

ТОЛСТОВ Дмитро Вадимович

ПІДГАЄЦЬКИЙ Тарас Васильович

ВОРУШИЛО Антон Олексійович

©2024 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search

  • Головна
  • Про інститут
  • Структура
  • Новини
  • Видавнича діяльність
  • Підготовка кадрів