Інститут загальної енергетики НАН України створено згідно з постановою Президії Національної академії наук України від 26 лютого 1997 року № 83 «Про розвиток досліджень проблем загальної енергетики в НАН України». Інститут входить до складу Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України. Головним завданням Інституту є якісне та оперативне вирішення ключових проблем розвитку і функціонування національної енергетики в умовах інтеграції України до світового енергетичного ринку і підвищення енергетичної та економічної безпеки.
Оновлені основні напрями наукових досліджень Інституту, затверджені постановою Президії НАН України від 23 лютого 2022 року № 74, відповідають національним інтересам України, сприяють підвищенню її енергетичної та економічної безпеки, якісному та оперативному вирішенню ключових проблем функціонування та сталого розвитку національної енергетики в умовах перехідної економіки, інтеграції України до світових енергетичних ринків та ряду інших важливих проблем державного значення.
БАБАК ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Згідно з розпорядженням Президії НАН України від 22.02.2022 №133 з 01.03.2022 виконувачем обов’язків директора Інституту загальної енергетики НАН України призначений член-кореспондент НАН України Бабак Віталій Павлович.

В.о. директора Інституту, член-кореспондент НАН України (2003), доктор технічних наук (1995), професор (1994), заслужений діяч науки і техніки України (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001), лауреат Премій НАН України ім. Г.Ф. Проскури (2017) та ім. В.І. Толубинського (2021).
Автор більше 500 публікацій, серед яких 19 монографій, 9 підручників, 130 патентів на винаходи.
В.П. Бабак народився 15 лютого 1954 р. в м. Лубни Полтавської області. У 1977 р. закінчив з відзнакою факультет електроприладобудування та обчислювальної техніки Київського політехнічного інституту, аспірантуру та докторантуру і пройшов трудовий шлях в КПІ від інженера до завідувача кафедрою. 1995-1998 –заступник міністра освіти України з питань вищої освіти. 1998–2008 - ректор Національного авіаційного університету. В 2008 р. перейшов на роботу в Національну академію наук, де працює в Інституті технічної теплофізики НАН України (2008 -2021) головним науковим співробітником, зав. відділу моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів, заступником директора Інституту з наукової роботи, а з 2022 року – в Інституті загальної енергетики НАН України - зав. відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики, в.о. директора Інституту.
В.П. Бабак – відомий вчений в Україні та за її межами в галузі енергетики та інформаційних технологій, зокрема моніторингу і діагностики енергосистем, енергоефективності. Він є одним із засновників і лідером наукового напряму зі створення нового класу приладів та систем діагностики енергетичних об’єктів на основі шумової діагностики та сенсорів теплового потоку.
Розробив теоретичні основи шумової діагностики, розвинув теорію діагностики бортових енергосистем та опрацювання томографічної інформації, методи прогнозування відмов елементів енергетичного обладнання в умовах малої кількості аномальних відхилень, що дало змогу підвищити ймовірність прогнозування відмов та надійності, систем діагностики всього теплоенергетичного комплексу – генерування, транспортування та споживання теплової енергії, в тому числі з використанням безпілотних літальних апаратів. Створив науково-практичні засади кондуктивної калориметрії на базі термоелектричних сенсорів теплового потоку та еталонної бази забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку, що відповідає світовому рівню метрологічного забезпечення вимірювань. Запропонував оригінальні методики діагностування матеріалів, методи комплексного виявлення, локалізації і розпізнавання класів дефектів для аерокосмічних систем, концепцію побудови експертних систем оцінювання технічного стану виробів та надійності енергетичних об’єктів на основі штучного інтелекту з використанням нейронних мереж.
В.П. Бабак заснував відому в світі наукову школу з технічної діагностики енергетичних систем та інформаційно-вимірювальних технологій, підготував 18 докторів та 30 кандидатів наук.
Науково-практичним результатом цих робіт стало створення низки приладів та систем діагностики енергетичних об’єктів, авіації та космонавтики, будівництва, охорони довкілля, конкурентоздатних на світовому ринку, що реалізуються в значній мірі на вітчизняній технологічній базі і впроваджені в ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля», НВП «Машинобудування» (Дніпро), ДП «Івченко-Прогрес», АТ «Мотор Січ» (Запоріжжя), ДП «Завод «Електроважмаш» (Харків), АНТК ім. О.К. Антонова, ДП «Завод 410ЦА», ДП «Завод Арсенал», Київенерго, ТЕЦ-6 (Київ) та ін., а також у Німеччині, Великобританії, Польщі, Литві, Південній Кореї, Росії (до 2014 р), Казахстані, Узбекистані.
Почесний доктор Вільнюського технічного університету ім. Гедимінаса (Литва), Грузинського технічного університету (Грузія), університету Кордови (Іспанія), Корейського аерокосмічного університету (Корея), Технічного університету Мюнхена (Німеччина), Університету Північної Дакоти (США), почесний член IEEE (США), член Болгарського товариства неруйнівного контролю.
професор КУЛИК Михайло Миколайович

Почесний директор Інституту

З часу заснування Інституту у 1997 році по лютий 2022 року Інститутом керував відомий вчений в галузі енергетики академік НАН України, доктор технічних наук, професор КУЛИК Михайло Миколайович. Під його науковим керівництвом була створена наукова школа з розробки теоретичних основ математичних моделей і програмного забезпечення для аналізу та оптимізації напрямків розвитку паливно-енергетичного комплексу та підвищення енергетичної ефективності в економіці та соціальній сфері країни.
Кулик Михайло Миколайович працює в Національній академії наук України з 1966 р. Кандидатську дисертацію захистив у 1969 р., докторську - в 1979 р. Звання професора йому присвоєно в 1986 р. У 1995 р. обраний членом-кореспондентом НАН України, а в 2000 р. - академіком НАН України. Кулик М.М. є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (1999 р.), лауреатом премії ім.С.О.Лебедєва Національної академії наук України (1994 р.) і премії ім. В.М. Хрущова Національної академії наук України (2002 р.). 26 листопада 2003 р. йому присвоєно звання "Заслужений діяч науки і техніки".
Наукові дослідження в Інституті виконуються за напрямами, затвердженими Постановою Президії НАН України від 23.02.2022 № 74 «Про затвердження скоригованих основних напрямів наукових досліджень Інституту загальної енергетики Національної академії наук України»::

 • Системний аналіз і прогнозування розвитку енергетики та енергоспоживання.
 • Трансформація структури паливно-енергетичного комплексу, енергетична, екологічна й економічна ефективність його об’єктів і систем.
 • Моніторинг і діагностика технічного стану та довкілля систем і об’єктів енергетики.

 

Відповідно до визначених напрямів Інститутом загальної енергетики НАН України виконуються такі фундаментальні наукові дослідження:

 • розроблення та вдосконалення методів і засобів дослідження довгострокового розвитку паливно-енергетичного комплексу України;
 • розроблення наукових основ визначення показників енергетичної ефективності та рівнів енергоспоживання з урахуванням міжгалузевих і галузевих структурних зрушень;
 • розроблення та вдосконалення методів і засобів прогнозування напрямів розвитку вугільної та нафтогазової промисловості з урахуванням вимог енергетичної безпеки;
 • розроблення методів і засобів енергоекономічного аналізу та оптимізації структури і режимів управління виробництвом, транспортуванням та споживанням електричної і теплової енергії;
 • розроблення методології та математичних моделей економічного регулювання та формування системи тарифів на електричну енергію на стадіях її виробництва та транспортування;
 • розроблення методів прогнозування науково-технічного прогресу в енергетиці, оптимізації обсягів використання енергоефективних технологій у розвитку паливно-енергетичного комплексу.
Прикладні дослідження спрямовані на вирішення проблем ефективного функціонування енергетичної галузі, а саме:

 • вдосконалення і розроблення математичних, інформаційних і програмних засобів для прогнозування розвитку та управління функціонуванням електроенергетичних, теплопостачальних і газотранспортних систем з урахуванням їх поточного технічного стану, екологічних обмежень та вимог енергетичної безпеки держави;
 • проведення розрахунків і порівняльних оцінок показників енергоємності та повної енергоємності промислової продукції;
 • дослідження та розроблення методичних і програмних засобів формування виробничих характеристик вугільних підприємств за видатковими показниками;
 • створення науково-технічних основ комплексної стандартизації у сфері енергетики України;
 • моделювання електроенергетичного комплексу України;
 • розроблення та модернізація методів і засобів розрахунку технологічних витрат електроенергії в розподільних мережах енергосистем;
 • розроблення методів підвищення енергоефективності теплових процесів у гетерогенних середовищах для енергетики та промисловості.

В Інституті функціонує секція «Наукові основи прогнозування розвитку енергетики» Наукової ради НАН України з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики».

Інститут видає науковий журнал «Системні дослідження в енергетиці», заснований Національною академією наук України та Інститутом загальної енергетики НАН України у 2022 році на базі наукового збірника «Проблеми загальної енергетики», який видавався Інститутом загальної енергетики НАН України з 1999 року по червень 2022 року. Науковий журнал

Науковий журнал виходить 4 рази на рік, статті друкуються українською та англійською мовами. Також його включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») згідно з Наказом МОН № 491 від 27.04.2023 р. з технічних наук за спеціальностями - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 175 Інформаційно-вимірювальні технології. 

©2024 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search

 • Головна
 • Про інститут
 • Структура
 • Новини
 • Видавнича діяльність
 • Підготовка кадрів