Наукові школи

В Інституті загальної енергетики НАН України функціонують дві наукові школи:

Наукова школа з довгострокового енергоекономічного прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), системного аналізу енергетичної ефективності та енергозбереження (засновник та науковий керівник – академік НАН України М.М. Кулик).

Створено наукові основи, математичні засоби, моделі та методи довгострокового прогнозування потреби економіки країни в паливно-енергетичних ресурсах, формування оптимальних паливно-енергетичних балансів, оптимізації розвитку ПЕК країни в цілому та його галузевих систем (вугільна промисловість, електроенергетичний, ядерно-енергетичний, нафтогазовий комплекси, системи теплозабезпечення), розвитку регіональних систем енергетики, нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. Розроблено засоби моделювання екологічних наслідків діяльності енергетичних об’єктів, обмежень і вимог екологічного законодавства щодо діяльності енергетичного сектора. Створено наукові основи, методологічні засади та математичне забезпечення оцінювання ефективності використання енергетичних ресурсів в економіці та соціальній сфері країни, визначення показників енергетичної ефективності, розрахунку загального потенціалу енергозбереження та реальних його обсягів.

Науково-практичним результатом є систематичне розроблення та підготовка для державних органів влади науково-обґрунтованих рекомендацій та пропозицій з питань структурної політики розвитку енергетики, нормативно-правових проблем її функціонування та розвитку, підвищення ефективності використання енергії та паливно-енергетичних ресурсів. Найважливішими розробками були Комплексна державна програма енергозбереження України та Енергетична стратегія України на період до 2030 року, при розробленні яких Інститут виконав функції головного розробника. У 2017 році Інститут виконав дослідження та розробив концептуальні підходи до розвитку енергетики України на період до 2040 року.

Захищено близько 30 докторських і кандидатських дисертацій.

 

Наукова школа з моніторингу енергетичних об’єктів та інформаційно-вимірювальних технологій (засновник та науковий керівник – академік НАН України В.П. Бабак).

На базі досліджень цієї школи створено наукові основи та апаратно-програмне забезпечення моніторингу енергетичних об’єктів на основі сенсорів акустичних і теплового потоку. Розроблено теоретичні основи шумової діагностики, розвинуто теорію діагностики бортових енергосистем та опрацювання томографічної інформації, методи прогнозування відмов елементів енергетичного обладнання в умовах малої кількості аномальних відхилень, що дало змогу підвищити ймовірність прогнозування відмов та надійності систем моніторингу енергетичного комплексу на стадіях генерування, транспортування та споживання теплової енергії, в тому числі з використанням безпілотних літальних апаратів. Створено та впроваджено науково-практичні засади еталонної бази забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку, що відповідає світовому рівню метрологічного забезпечення вимірювань, оригінальні методики діагностування матеріалів, методи комплексного виявлення, локалізації і розпізнавання класів дефектів для аерокосмічних систем, експертні системи моніторингу енергетичних об’єктів на основі нейронних мереж з використанням поточної та ретроспективної інформації, науково-методологічні засади статистичного дослідження впливу складових енергетичного балансу на викиди забруднюючих речовин в повітрі, методологію організації зв’язків і взаємодії у структурі розподіленої генерації, яка забезпечує можливість її самодостатності на основі застосування акумуляційних потужностей для функціонування відновлювальних джерел енергії, основи підвищення ефективності та безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи шляхом електрифікації теплозабезпечення. 

Науково-практичним результатом стало створення приладів і систем моніторингу для галузей енергетики, авіації та космонавтики, будівництва, охорони довкілля, конкурентоздатних на світовому ринку, що реалізуються на вітчизняній технологічній базі і широко впроваджені в Україні та за кордоном, зокрема, в Київенерго, Харківенерго, ПАТ «Хартрон», ДП «Завод «Електроважмаш» (Харків),  ДП «КБ «Південне», НВП «Машинобудування» (Дніпро), ДП «Антонов», ДП «Завод Арсенал» та ін., а також у Великобританії, Кореї, Литві, Німеччині, Польщі, Казахстані. 

Учнями академіка В.П. Бабака захищено 19 докторських, 30 кандидатських дисертацій та здобуто звання 1 члена-кореспондента НАН України.

©2024 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search

  • Головна
  • Про інститут
  • Структура
  • Новини
  • Видавнича діяльність
  • Підготовка кадрів