Досягнення та розробки

Звіт Інституту загальної енергетики НАН України з наукової та науково-організаційної діяльності у 2023 році

Найбільш вагомі результати фундаментальних і прикладних досліджень Інституту загальної енергетики НАН України

2023 рік

Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук

Найбільш вагомі результати фундаментальних і прикладних досліджень
Інституту загальної енергетики НАН України,
які отримані у 202
3 році

В Інституті загальної енергетики НАН України вперше запропоновано напрями підвищення ефективності функціонування об’єднаної енергосистеми на базі нової структури надвеликої електротеплової системи шляхом електрифікації теплопостачання з  використанням енергії автономних відновлюваних джерел. Це дає змогу вирішити проблему стабілізації частоти в об’єднаній енергосистемі та гарантувати фінансову стабільність функціонування енергоринку України (академік НАН України Михайло Кулик, член-кор. НАН України Віталій Бабак, Артур Запорожець).

 1. Розвинуто теорію системних досліджень в енергетиці, зокрема вперше запропоновано нову концепцію процесу досліджень: об’єкт – енергія – інформація/сигнал – модель – міра – метод/алгоритм – програма–результат. Концепція, на відміну від існуючих, уможливлює проведення цілісного комплексу теоретичних, імітаційних та експериментальних досліджень функціонування об’єктів енергетики за напрямами: технічна система, що включає підсистеми вимірювання, контролю, діагностики, моніторингу та ідентифікації стану; продукція для енергетичних ринків; екологічний стан довкілля (чл.-кор. НАН України Віталій Бабак, Юрій Куц, Світлана Ковтун, Леонід Щербак).
 2. Вперше в Україні розроблено математичну модель реструктуризації вугільної промисловості на основі багатофакторних критеріїв ефективності функціонування вуглевидобувних підприємств, яка відрізняється від відомих одночасним урахуванням показників перспективності шахт, потреби країни на вугільну продукцію необхідних марок та обмежень низьковуглецевих сценаріїв розвитку економіки. Математичну модель інтегровано до системи моделей взаємоузгодженої трансформації секторів паливно-енергетичного комплексу, що дозволило виконати дослідження сценаріїв реструктуризації вугільної галузі в процесі переходу економіки до низьковуглецевого розвитку
  (чл.-кор. НАН України Олександр Новосельцев, Віталій Макаров, Микола Каплін).
 3. Розвинуто методологію дослідження повітропроникності будівель та мікроклімату приміщень. Зокрема, удосконалено: алгоритм розрахунку теплових втрат будівлі із врахуванням інфільтраційних тепловтрат багатошарових стінових конструкцій, уточнено коефіцієнти тепловіддачі на внутрішній і зовнішній поверхнях від зміни гідродинамічних і теплових характеристик повітряного середовища; метод контролю теплового опору із застосуванням CFD моделі сегмента конструкції оболонки будівлі. Це дозволило знизити вплив інструментальних факторів на процес дослідження з урахуванням кондуктивного та конвективно-радіаційного теплообміну (чл.-кор. НАН України
  Віталій Бабак, Артур Запорожець, Олег Декуша).
©2024 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search

 • Головна
 • Про інститут
 • Структура
 • Новини
 • Видавнича діяльність
 • Підготовка кадрів