Технічний комітет

Співробітники Інституту беруть  активну участь у координації наукових досліджень в галузі комплексної стандартизації за проблемою «Енергозбереження» у рамках роботи технічного комітету зі стандартизації ТК 48 «Енергозбереження», секретаріат якого працює на базі Інституту. 

Відповідно до Положення про ТК 48, затвердженого наказом ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 17.06.2016 № 178 він є об’єднанням уповноважених представників зацікавлених підприємств, установ і організацій замовників, розробників, виробників продукції, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, науково-технічних та інженерних товариств, товариств споживачів, відповідних громадських організацій, провідних вчених і фахівців, які залучаються до роботи в технічному комітеті на добровільних засадах з урахуванням принципу представництва всіх зацікавлених сторін. До складу ТК 48 «Енергозбереження» входять представники 14 організацій. На комітет покладено функції розроблення, розгляду та погодження національних стандартів в сфері енергозбереження, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.

Технічним комітетом зі стандартизації №48 «Енергозбереження» у 2020 році: 

09.10.2020 розглянуто та погоджено перші редакції проектів національних стандартів України у сфері енергоефективності, а саме: ДСТУ EN 378-2:20__ (EN 378-2:2016, IDT), ДСТУ EN 62109-1:20__ (EN 62109-1:2010, IDT; IEC 62109-1:2010, IDT), ДСТУ EN 62109-2:20__ (EN 62109-2:2011, IDT; IEC 62109-2: 2011, IDT);

16.10.2020 розглянуто та погоджено проекти національних стандартів України у сфері енергоефективності, а саме: ДСТУ EN 378-2:20__ (EN 378-2:2016, IDT), ДСТУ EN 62109-1:20__ (EN 62109-1:2010, IDT; IEC 62109-1:2010, IDT), ДСТУ EN 62109-2:20__ (EN 62109-2:2011, IDT; IEC 62109-2: 2011, IDT);

17.11.2020 розглянуто та рекомендовано надати в ДП УкрНДНЦ пропозиції до Програми робіт з національної стандартизації на 2021 рік щодо розроблення методом перекладу національних стандартів, гармонізованих з європейськими, за тематикою, закріпленою за ТК 48 «Енергозбереження» (10 стандартів).

Співробітники Інституту в рамках роботи Технічного комітету ТК 48 співпрацюють з міжнародними технічними комітетами зі стандартизації (обмін текстами стандартів, проведення голосувань щодо прийняття міжнародних стандартів у галузі енергозбереження): 

 • ISO/TC 301 Energy management and energy savings;
 • ISO/TC 180/SC5 Solar energy / Collectors and other components;
 • IEC TC 88   Wind energy generation systems;
 • IEC TC 105  Fuel cell technologies;
 • IEC TC 117 Solar thermal electric plants;
 • CENELEC:   CLC/TC 13 Electrical energy measurement and control;
 • CENELEC: CLC/TC 82 Solar photovoltaic energy systems;
 • CENELEC: CLC/TC 88 Wind turbines;
 • CENELEC: CLC/SR 105   Fuel cell technologies;
 • CENELEC: CLC/SR 117   Solar thermal electric plants.
©2024 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search

 • Головна
 • Про інститут
 • Структура
 • Новини
 • Видавнича діяльність
 • Підготовка кадрів