Члени академії

ТОНКАЛЬ Володимир Юхимович (12.04.1936-04.07.2005)

Тонкаль В

Директор Інститут проблем енергозбереження АН УРСР, який Постановою Президії НАН України від 26.02.1997 № 83 було реорганізовано в Інститут загальної енергетики НАН України.

Відомий вчений у галузі енергетики, енергозбереження та перетворювальної техніки член-кореспондент НАН України.

Тонкаль Володимир Юхимович докторську дисертацію захистив у 1974 р. У 1982 р. був обраний членом-кореспондентом АН УРСР та став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. Вчене звання професора йому присвоєно в 1984 р.

З 1967 р. до 1988 р. В.Ю. Тонкаль працював в апараті Президії АН УРСР спочатку на посаді керівника науково-організаційного відділу, а потім – головного вченого секретаря АН УРСР.

З 1988 р. до кінця життя творча та науково-організаційна діяльність В.Ю. Тонкаля була спрямована на вирішення проблем енергетики та енергоефективності як у державному масштабі, так і в конкретних дослідженнях.

В.Ю. Тонкаль є автором понад 340 робіт у галузі енергетики, енергозбереження та перетворювальної техніки.

За 35 років наукової діяльності під його керівництвом захищено 15 докторських і кандидатських дисертацій.

©2024 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search

  • Головна
  • Про інститут
  • Структура
  • Новини
  • Видавнича діяльність
  • Підготовка кадрів