Члени академії

НОВОСЕЛЬЦЕВ Олександр Вікторович

НОВОСЕЛЬЦЕВ Олександр ВікторовичЗавідувач відділу відділ трансформації структури паливно-енергетичного комплексу Інституту.

Вчений у галузі моделювання в енергетиці, член-кореспондент Національної академії наук України (2006 р.), доктор технічних наук (1992 р.).

Народився 5 жовтня 1948 р., у 1972 році закінчив Київський політехнічний інститут. У Національній академії наук України працює з 1968 р., спочатку на робочих та інженерних, а з 1980 р. – на наукових посадах. З 2004 р. – завідувач відділу економічного та нормативно-правового регулювання в енергетиці Інституту загальної енергетики НАН України, у 2006-2008 рр. – заступник директора цього Інституту з наукової роботи, з 2022 р. – завідувач відділу відділ трансформації структури паливно-енергетичного комплексу Інституту загальної енергетики НАН України.

Коло наукових інтересів О.В. Новосельцева охоплює електроенергетику, комунальну теплоенергетику, житлово-комунальний сектор, електротехніку та промислову електроніку. Він є одним з засновників нового наукового напряму економіко-математичного моделювання та прогнозування в енергетиці за умов ринкових відносин.

До його наукових досягнень у сфері економіко-математичного моделювання та прогнозування в енергетиці належать нові підходи щодо визначення цінової рівноваги попиту і пропозиції за умов недосконалої і монополістичної конкуренції в енергетиці, моделі прогнозних розрахунків обсягів і відповідних економічно обґрунтованих оцінок вартості енергопродуктів, механізми заохочувального регулювання та економічного стимулювання діяльності підприємств житлово-комунального господарства до підвищення енергоефективності та енергозбереження.

Ним розвинена енергетична теорія нелінійних електричних систем з вентилями, запропоновані принципи побудови енергобалансів в нестаціонарних електричних колах і системах на основі спряженої симетрії в гільбертовому просторі, розроблено кінематичні моделі руху та побудовано теорію параметричного синтезу автономних інверторів на цій основі, розроблено схемні та конструктивні рішення різних типів перетворювальних пристроїв та систем, у тому числі на основі принципово нових досягнень в галузі низько – та високотемпературної надпровідності.

За результатами проведених наукових досліджень опубліковано 6 монографій, 14 препринтів, понад 140 наукових статей та доповідей на міжнародних конференціях в США, Японії, Франції, Німеччині, Канаді, Угорщині, Болгарії, Польщі, отримано 62 авторських свідоцтва на винаходи.

Має більше 10 років стажу викладацької роботи на посаді професора кафедри у Національному технічному університеті «КПІ» та в Державному університеті технологій і дизайну. Під керівництвом О.В. Новосельцева захищено п’ять кандидатських дисертацій.

Для наукових досліджень О.В. Новосельцева є притаманним міждисциплінарний характер, практична спрямованість та завершеність, доведення результатів досліджень до впровадження. За міжнародними проектами він співпрацював з Датським технологічним інститутом в рамках проекту по створенню Енергетичного центра ЄС в Києві; з американською компанією Хаглер Байі, де приймав безпосередню участь у створенні оптового ринку електричної енергії в Україні.

О.В. Новосельцев був членом робочої групи з підвищення енергоефективності та енергозбереження міждержавної комісії Україна – США; має нагороду Асоціації інженерів-енергетиків США в категорії «Найкращий міжнародний енергетичний проект».

©2024 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search

  • Головна
  • Про інститут
  • Структура
  • Новини
  • Видавнича діяльність
  • Підготовка кадрів