Члени академії

КУЛИК Михайло Миколайович

КУЛИК Михайло Миколайович

Почесний директор Інституту. Керував Інститутом з часу його заснування у 1997 році по лютий 2022 року.

Відомий вчений у галузі енергетики, доктор технічних наук (1979 р.), професор (1986 р.), академік НАH України (2000 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999 р.), премії імені С. О. Лебедєва НАН України (1994 р.) та премії імені В. М. Хрущова НАН України (2002 р.).

У 2003 році Кулику М. М. присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Кулик Михайло Миколайович народився в 1940 p., закінчив у 1963 р. Харківський політехнічний інститут. У Національній академії наук України працює з 1966 p., завідувачем відділу – з 1979 p., директором Інституту загальної енергетики НАН України – з 1997 р.

М.М. Кулик зробив вагомий внесок у розвиток теорії та розроблення методології модифікації методів прикладної математики, побудови математичних моделей для перспективного прогнозування та оптимізації розвитку енергетики у міжгалузевій постановці, оптимізації розвитку електроенергетичної системи країни, нафто-газової і вугільної промисловості за умов раціонального природокористування та забезпечення енергетичної безпеки держави. Під його керівництвом вперше в Україні було розроблено моделюючі комплекси, які використовуються при про-веденні досліджень з формування пріоритетних напрямів розвитку енергетики країни.

Теоретичні результати М.М. Кулика стали науковою базою для підготовки Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої Урядом у 2006 році. М.М. Кулик є розробником основ теорії адаптивних систем автоматичного регулювання частоти і потужності в об’єднаних енергосистемах, синтезованих на базі пасивних регуляторів та великих накопичувачів енергії.

Сучасний етап його наукової діяльності відзначений низкою теоретичних досягнень світового рівня. М.М. Кулик уточнив і розвинув центральні моделі міжгалузевого балансу (моделі В.В. Леонтьєва), що дало змогу істотно розширити можливості прогнозування економічних та енергетичних процесів загальнодержавного і планетарного рівнів на середню та віддалену перспективи. Розробив унікальні комплексні моделі прогнозування попиту на енергоресурси, які порівняно з відомими у світі мають значно вищу точність прогнозування на далеку перспективу.

Творчий доробок М.М. Кулика становить по-над 250 наукових праць, серед яких 13 монографій. Під його керівництвом захистилися більше 20 кандидатів наук.

М. М. Кулик є заступником академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

©2024 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search

  • Головна
  • Про інститут
  • Структура
  • Новини
  • Видавнича діяльність
  • Підготовка кадрів