Оголошення

04 жовтня 2023 року в Навчально-науковому інституті атомної та теплової енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбулась ділова зустріч його співробітників та науковців Інституту загальної енергетики НАН України.

Національної академії наук України (ІЗЕ НАНУ) на чолі з в.о. директора Інституту членом-кореспондентом НАН України Бабаком В.П. Науковці ІЗЕ НАНУ ознайомились з науковою діяльністю, що проводиться в НН ІАТЕ, відвідали його наукові лабораторії та центри НН ІАТЕ:

 • Науково-дослідну лабораторію кібер-енергетичних систем.
 • Науково-дослідну (експериментальну) лабораторію процесів в енергетичному обладнанні, зокрема, відділ, де під керівництвом старшого наукового співробітника Б.М. Рассамакіна створюються наносупутники серії "PolyITAN", та відділ, в якому під керівництвом д-ра техн. наук, проф. В.Г. Ріферта розробляються технології і апарати отримання чистої води з рідких відходів у замкнутих системах життєзабезпечення, що застосовується для регенерації стічних вод системи життєдіяльності в космічних місіях.
 • Навчально-науковий центр надійності та безпеки АЕС.
 • Центр з підтримки ядерної захищеності.
 • Науково-навчальну лабораторію, в якій під керівництвом д-ра техн. наук, проф. В.А. Волощука проводяться наукові дослідження з розроблення та реалізації методів, методик і засобів створення цифрових двійників енергетичного устаткування шляхом об’єднання в єдину систему обладнання, засобів моделювання, програмного забезпечення та автоматизації процесів керування
  Фото 1 06.10     Фото 2 06.10     Фото 3 06.10
Фото 4 1 06.10 Фото 5 0610     Фото 6

 

 

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search

 • Головна
 • Про інститут
 • Структура
 • Новини
 • Видавнича діяльність
 • Підготовка кадрів