Новини

ОГОЛОШЕННЯ

23 червня 2022 року об 11.00 годині 
відбудеться науковий семінар
Інституту загальної енергетики НАН України
з таким порядком денним:

1. Наукова доповідь старшого наукового співробітника відділу моніторингу та діагностики об’єктів енергетики Запорожця Артура Олександровича на тему «Науково-практичні засади створення засобів контролю забруднення повітря в околі об’єктів енергетики» за матеріалами дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.11.13 Прилади та методи контролю та визначення складу речовин.

Науковий консультант Бабак Віталій Павлович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, в.о. директора (Інститут загальної енергетики НАН України).

Учений секретар Інституту  канд. техн. наук Ірина ЛЕЩЕНКО

02.06.2022 відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні, яке проходило в залі Інституту, розглянуто такі питання:


1. Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу прогнозування розвитку та управління функціонуванням електроенергетики.
Доповідач: голова конкурсної комісії канд. техн. наук Шульженко С.В.


2. Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики.
Доповідач: голова конкурсної комісії канд. техн. наук Шульженко С.В.


3. Про затвердження результатів конкурсу на заміщення 0,5 вакантної посади з молодшого наукового співробітника відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики.
Доповідач: голова конкурсної комісії канд. техн. наук Шульженко С.В.


4. Про делегування наукового працівника Інституту для участі у сесії Загальних зборів НАН України та Загальних зборів ВФТПЕ НАН України.
Доповідач: учений секретар Інституту канд.техн.наук Лещенко І.Ч.


5. Про відзначення 25-ї річниці створення Інституту загальної енергетики НАН України.
Доповідач: голова оргкомітету канд. техн. наук Шульженко С.В.


5.1. Про нагородження відзнаками НАН України співробітників Інституту, які багатолітньою сумлінною та високопрофесійною працею зробили особистий внесок у розвиток вітчизняної науки або активно сприяли її розвитку.
Доповідач: голова оргкомітету канд. техн. наук Шульженко С.В.
5.2. Про нагородження грамотою Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України співробітників Інституту, які багатолітньою сумлінною та високопрофесійною працею зробили особистий внесок у розвиток вітчизняної науки або активно сприяли її розвитку.
Доповідач: голова оргкомітету канд. техн. наук Шульженко С.В.


6. Різне.

9.05.2022 відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні, яке проходило в залі Інституту, розглянуто такі питання:

1. Про розгляд звіту про роботу відділу оптимізації структури паливно-енергетичного комплексу у 2018–2021 роках.
Доповідач: зав. відділу канд. техн. наук Нечаєва Т.П.

2. Про розгляд звіту про роботу відділу прогнозування розвитку та управління функціонуванням електроенергетики у 2018–2021 роках.
Доповідач: голов. наук. співроб. академік НАН України Кулик М.М.

3. Про розгляд звіту про роботу відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики у 2018–2021 роках.
Доповідач: в.о. директора Інституту чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

4. Про присвоєння канд. техн. наук Станиціній В.В. вченого звання старшого дослідника за спеціальністю 144 Теплоенергетика.
Доповідачі: канд. техн. наук Станиціна В.В.,
учений секретар вченої ради канд. техн. наук Лещенко І.Ч.

5. Про відкриття в Інституті загально енергетики НАН України аспірантури за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
Доповідач: в.о. директора Інституту чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

6.1. Про відкриття в Інституті загально енергетики НАН України докторантури за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
Доповідач: в.о. директора Інституту чл.-кор. НАН України Бабак В.П.
6.2. Про відкриття в Інституті загально енергетики НАН України спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук.
Доповідач: в.о. директора Інституту чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

7. Про налагодження співпраці з Українською секцією Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE Ukraine Section).
Доповідач: канд. техн. наук Запорожець А.О.

Розпорядження Президії НАН України від 24.02.2022 № 133

Згідно  pdf Розпорядження №133 (49 KB) Президії НАН України від 22.02.2022р. з 01.03.2022р. виконувачем обов’язків директора Інституту загальної енергетики НАН України призначений член-кореспондент НАН України Бабак Віталій Павлович до обрання та призначення директора Інституту в установленому порядку, увільнивши його з посади завідувача Відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики.

Розпорядження Президії НАН України від 24.11.2021 № 615

Відповідно до розпорядження Президії НАН України від 24.11.2021 № 615 «Про переведення відділу моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів Інституту технічної теплофізики НАН України до Інституту загальної енергетики НАН України» з 1 січня 2021 року у складі Інституту працює відділ моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів.

· Звіт Інституту загальної енергетики НАН України з наукової та науково-організаційної діяльності у 2019 році  pdf завантажити (318 KB)  

· Презентація Звіту Інституту загальної енергетики НАН України з наукової та науково-організаційної діяльності у 2019 році  pdf завантажити (1.06 MB)  

©2024 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search

  • Головна
  • Про інститут
  • Структура
  • Новини
  • Видавнича діяльність
  • Підготовка кадрів